Anasayfalogo
 451  

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

Kullanıcı, siparişinin,ön siparişinin veya satın aldığı hizmetin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Derneğin hizmeti yerine getirme yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN HİZMET ALIMLARI:

Hizmet teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan hizmetin bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Derneğe ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu hizmetin bedelini derneğe 15 içinde ödemek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET TESLİM EDİLEMEZ İSE:

Derneğin öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

CAYMA HAKKI:

Alıcı bu sözleşmeyi onayladığında; hizmetlerimiz insani yardım kapsamında Yurt içi ve yurtdışı ülkelerde gıda,giyecek,barınma ...vb geri alınabilir olmayan hizmetler olduğunu bu nedenlerden dolayı çayma hakkının hizmet yerine getirildikten sonra kullanamayacağını ve gecersizliğini kabul eder.